keskiviikko 29. huhtikuuta 2009

39 enemmän tai vähemmän teolliseen muotoiluun liittyvää blogia

Teollinen muotoilu ei blogeissa ole aiheena yleisimpiä, mutta hyviä blogeja löytyy tähänkin aihealueeseen liittyen. Ehkä parhaana täysin teolliseen muotoiluun liittyvänä blogina pidän ulkomaisten listauksesta numerolla 11 löytyvää Design Sojourn-blogia. Suomalaisilta muotoilijoilta ja muotoilutoimistoilta lukisin mielelläni enemmän aiheesta, samalla saisimme aikaan paremmin keskustelua teollisen muotoilun ympärille. 


Suomalaisia teolliseen muotoiluun liittyviä blogeja: 

keskiviikko 22. huhtikuuta 2009

Muotoilumottoni

1. Kaiken voi tehdä kauniimminkin

Tuotteet voi suunnitella yksinkertaisesti tai ne voi suunnitella kauniisti. Kasvimaan voi piilottaa pihan perälle, tai sen voi suunnitella puutarhan näyttävimmäksi paikaksi. Linnunpöntön voi nikkaroida nopeasti tai sen voi koristella mielikuvituksellisesti. Jopa ruuan voi asetella näyttävästi tai vain lätätä lautaselle.
Mitä tahansa teenkin, mietin aina, voisinko tehdä sen samalla myös kauniimmin.

2. Täydellistä tuotetta ei ole olemassa - aina on varaa parantaa
Ikiliikkujaa ei ole keksitty, kultaa ei voi valmistaa eikä täydellistä tuotetta ole olemassa. 
Pahoittelen, hyvät tuotekehittäjät ja valmistajat, mutta tuotteissanne on vielä parantamisen varaa! Siispä muotoilulle on aina sijaa. Vaikka muotoillenkaan ei täydellisyyttä tavoiteta, tulee siihen silti pyrkiä. Jossain vaiheessa on vain päätettävä, mikä taso riittää mahdollisimman hyvään lopputulokseen. 

3. Pienillä asioilla on suuri merkitys
Hammasharjat ovat kaikki suurinpiirtein samanlaisia. Kuitenkin jokaisella on mielipide, mikä niistä on paras. Erot ovat kovin pieniä, mutta silti niin ratkaisevia: onko harja pehmeä vai kova, leveä vai kapea, ovatko harjakset suorassa vai ristissä ja minkä pituisia ne ovat. Muuttamalla harjasten pituutta millillä, parilla, saadaan jo erilainen hammaspesuelämys. 
Tuotetta ei kannata suunnitella suurpiirteisesti. Tuotteen muotoilussa tärkeimmiksi seikoiksi saattavat osoittautua pienimmät yksityiskohdat. Pienet pyöristykset, liitokset, kulmat tai kaaret määrittelevät tuotteen joko hyvin muotoilluksi tai suurpiirteiseksi. Pienet yksityiskohdat saattavat olla merkittävin tekijä koko tuotteen menestykselle, niitä ei saa unohtaa. 

keskiviikko 15. huhtikuuta 2009

Katteen kasvatuksella kannattavampaan toimintaan

Tuotteen kate on tuotteen hinnasta yritykselle jäävä osuus eli se, mistä yrityksen toimintaan tulee rahaa. Nimensä mukaisesti katetuotolla yritys kattaa toimintansa. Ilman katetta yritys voi kyllä myydä tuotteita, mutta ennemmin tai myöhemmin tällainen toiminta tuottaa jo tappiota. 

Tuotteen kate voidaan laskea seuraavan kaavan avulla: 

tuotteen hinta - muuttuvat kustannukset* = tuotteesta saatava kate

Haluttaessa parantaa yrityksen kannattavuutta tulosta saadaan paremmin nostamalla katetta, kuin lisäämällä myyntiä. Vaikka liikevaihto nousisi molemmissa tapauksissa saman verran, myynnin lisääntyessä myös muuttuvat kustannukset lisääntyvät, jolloin saatava hyöty jää pienemmäksi, kuin katetta nostettaessa. Jos tuotteen katetta halutaan nostaa, on vaihtoehtoja kaksi: joko nostetaan tuotteen hintaa tai lasketaan tuotteen kustannuksia. 

Ideoita katteen kasvattamiseen tuotteen kuluja vähentämällä:

 1. Materiaalilla on väliä. Mutta joskus saman tuotteen voisi toteuttaa edullisemmin eri materiaalista ilman, että tuote olennaisesti muuttuisi. 
  Jos puinen puutarhapöytä myydään maalattuna, on ostajalle aivan sama, onko käytetty puulaji hienompaa koivua vai edullisempaa mäntyä. Pöytä täyttää tehtävänsä silti aivan yhtä hyvin. 
 2. Välikäsi on kätevä. Mutta kaikkien välikäsienkin olisi saatava tuotteesta tarpeeksi euroja itselleen. 
  Montako välikättä on teidän ja ostajan välissä? Ovatko ne kaikki tarpeellisia vai pystyttekö suoristamaan tuotteen reittiä kuluttajalle?
 3. Oma tuote on aina oma. Mutta tekisikö joku sen edullisemmin?
  Jos sekä valmistat, että myyt tuotteita, kannattaa edes pyytää tarjouksia mahdollisilta alihankkijoilta ja selvittää, mikä olisi edullisin tuotantotapa. 
 4. Ympäri käydään yhteen tullaan. Mutta edestakaisin ei tuotteita kannata kärrätä. 
  Ensin materiaalit varastoihimme, sieltä valmistajan tehtaalle, sieltä takaisin varastoihimme, sieltä kokoonpanijalle, sieltä varastoihimme, sieltä myyntiin jne? Käy läpi tuotteen kulku ja mieti suorin reitti materiaalivaiheesta ostajalle. Onko logistiikkanne yhtä suora vai onko siellä ylimääräisiä etappeja?
 5. Yksilöllisyys on päivän sana. Mutta monistamalla säästät kuluja. 
  Pystytkö käyttämään eri tuotteissa samoja osia? Mitä vähemmän esim. muottikustannuksia tulee, sitä edullisemmalla tuotat tuotteita.

Ideoita katteen kasvattamiseen tuotteen arvoa nostamalla:

 1. Samanlaisuus luo turvallisuutta. Mutta erottuva tuote huomataan.
  Positiivisesti erilaisesta tuotteesta ollaan valmiita maksamaan enemmän, kuin massaan katoavasta perustuotteesta. Keinoja erottautumiseen löytyy, siinä on rajana vain tuottajan mielikuvitus. 
 2. Tarpeet täytyy tyydyttää. Mutta millä lisäisit haluttavuutta?
  Kun ihminen jotain tosissaan haluaa, ei hinnalla ole väliä.
 3. Toimivuus on perusoletus. Mutta erikoisen hyvä käytettävyys halutaan kokea.
  Keskity tuotteesi käyttötilanteisiin. Testaa, kysele tai mieti itse, miten saisit tuotteesi käytöstä kokemuksellisemman. 
 4. Viesti voi olla sanoja. Tai viesti voi olla itse tuotteesi. Päätä, millaista viestiä haluat tuotteesi kertovan ja sisällytä se tuotteeseen. 
  Mitä tuotteesi ostaja arvostaa, siitä viestivästä tuotteesta hän on valmis maksamaan.
 5. Ostos on aina riski. Mutta kunnon takuuta pitkäikäisyydestä ja huollettavuudesta arvostetaan. 
  Ostaisitko itse mieluummin edullisen tuotteen suurella riskillä vai kalliimman tuotteen takuulla? 

*Muuttuvat kustannukset tulevat tuotteen tuottamisesta, esim. valmistus- ja materiaalikuluina. 

tiistai 7. huhtikuuta 2009

Muotoiluprojektin vaiheet: case Torino

Tässä artikkelissa esittelen yhdelle asiakkaalleni, Rudus Betonituote Oy:lle suunnittelemani istutusastian muotoiluprojektin kulun alusta loppuun. Aukaisen projektin vaihe vaiheelta kertoen paitsi muotoilusta, myös ajatuksista tuotteen muotoilun takana. 


Projekti sisältää seuraavat design by Kujan palvelut:
 • dbK Linjaus, 
 • dbK Luonokset, 
 • dbK Käyttäjähaastattelut,
 • dbK Konseptit ja 
 • dbK Mittakuvat. 

Projekti alkoi ideasta

Yhteistyö Ruduksen kanssa alkoi oman tuoteideani pohjalta (normaalisti muotoiluprojektit alkavat toisinpäin; asiakas tarvitsee esim. uuden tuotteen). Sain ajatuksen pinottavasta ja vierekkäin aseteltavasta betonisesta kukka-astiasta ja tein tietokoneella ajatuksestani pari kuvaa. Esittelin kuvat Rudukselle ja siellä innostuttiin asiasta - tosin ajattelemamme mittasuhteet poikkesivat hieman toisistaan. Oma ajatukseni oli, että ruukku olisi tarkoitettu pieneen pihaan tai parvekkeelle, Ruduksella taas ruukun ajateltiin soveltuvat suurempana mallina vaikkapa toreille. 

[Idea: Aina ei kannata suunnittelun alussa liian tarkkaan määritellä omia ajatuksiaan. Jätä tilaa myös muiden ajatuksille ja ota niitä avoimesti vastaan, lopputuloksesta voi näin tulla mielenkiintoisempi.]

Linjauksella etsittiin yhteinen suunta

Huolimatta erilaisista ajatuksistamme ruukun koon suhteen, päätimme lähteä yhdessä työstämään ajatusta eteenpäin - minä suunnitellen ja he kommentoiden ja valiten esittämistäni vaihtoehdoista parhaan/mieleisensä. 

Sovimme yhteisistä tavoitteista projektille ja määrittelimme tuotteen kadunkalusteeksi, jolloin se on tarkoitettu julkiselle paikalle ja kokokin tulee olemaan sen mukainen. Kävimme läpi myös tuotteeseen kohdistuvat odotukset, materiaalin ja valmistustavan antamat vaatimukset ja rajoitukset ja muita tuotteen suunnittelussa huomioitavia seikkoja. Yksi julkiseen tilaan tulevan tuotteen suunnittelussa huomioitavista asioista on ilkivalta. Perusteluna tuotteen massiivisuudelle olikin mm. se, ettei sitä ihminen yksinään jaksaisi siirtää pois paikaltaan. 

Edellä mainitsemani määritelmät antavat puitteet tuotteen suunnittelulle, mutta jos halutaan lähteä suoraan suunnittelemaan toivotunlaista muotoa, kannattaa avuksi ottaa kuvat. Ihmisten mielikuvat eri sanoista poikkeavat toisistaan hurjasti (esim. onko tuima suolaton vai päinvastoin), jolloin kuvat toimivat sanoja paremmin muototoiveiden tulkkina. Tässäkin projektissa esittelin asiakkaalle erilaisia kuvia, joista keskustellen pääsimme yhteisymmärrykseen tuotteen visuaalisista tavoitteista. 

Yhteisten tavoitteiden sopimisen lisäksi teen myös paljon tiedonhankintaa linjausvaiheessa. Tiedonhankinnalla selvitetään paitsi erilaisia mahdollisuuksia tuotteen toteutukseen, myös etsitään kilpailijoiden samantyyppisiä tuotteita. Kilpailevien tuotteiden seuraaminen on tärkeää jotta ei vahingossa tuottaisi suunnitelmaa jo keksitystä tuotteesta. Paljon samantyyppisiä tuotteita on keksitty ja kehitetty samaan aikaan eri puolilla maailmaa toisistaan tietämättä. Ehkä tiedonhankinnalla ei pysty kaikkia tällaisia mahdollisuuksia rajaamaan, mutta on tärkeää kuitenkin tietää, mitä suunniteltavan tuotteen lähiympäristössä tapahtuu. 

[Idea: Seuraamalla aktiivisesti uusien tuotteiden lanseerauksia pysyt hyvin perillä muiden tuotteista ja voit vertailla, erottuvatko omat tuotteesi joukosta edukseen]

Luonnoksilla löydettiin toteutustapa

Hyvin määriteltyä projektia on helppo lähteä viemään eteenpäin. Luonnosvaiheessa teen yleensä listan suunnittelussa huomioitavista asioista ja käyn niitä läpi miettien rajoitusten sijaan muotoiluun jääviä mahdollisuuksia. Piirtäen ja kirjoittaen mietin ratkaisuvaihtoehtoja tuotteen suunnitteluun. Ideoituani ja karsittuani tarpeeksi monta kertaa, jäljelle jäävät, hyväksi toteamani vaihtoehdot esittelin asiakkaalle luonnostapaamisessamme. Tällä kertaa emme valinneetkaan yhtä vaihtoehdoista jatkoon vaan sovimme, että kehittelisin seuraavassa eli konseptivaiheessa kahden eri version (kuvassa ylimmät) yhdistelmää. 

[Idea: Tuotteita ideoidessa kannattaa ajatusten lentää vapaasti mahdottomuuksienkin suuntaan. Kun ensin on ideoinut vapaasti, vasta sen jälkeen tarkastellaan ideoinnin tuloksia kriittisesti ja karsitaan hulluimmat.]

Käyttäjähaastatteluilla tarpeet tietoon

Julkisen tilan tuotteen käyttäjänä voi olla kuka tahansa, jolloin sen suunnittelussakin tulee huomioida käyttäjät vauvasta vaariin. Käyttäjähaastatteluihin kohderyhmäksi valitsimme "kenen tahansa" sijaan kuitenkin kaupunginpuutarhurit, jotka useimmiten vastaavat kyseisten tuotteiden hankinnasta. Haastatteluiden tavoitteena oli selvittää tarkemmin istutusastioiden käyttötilanteita ja mahdollisia huomiotta jääneitä tarpeita. Yksi selkeä toive tulikin jokaiselta haastateltavalta: he halusivat silloisia markkinoilla olleita tuotteita selkeästi suurempia istutusastioita. Muun muassa tämä toive huomioitiin projektissa ja istutusastioiden mittoja muutettiin vastaamaan paremmin kohderyhmän toiveita. 

[Idea: Jo yhdellä puhelulla tutulle asiakkaalle saatat saada kullanarvoista tietoa käyttäjien tarpeista ja toiveista tuotteidesi suhteen]

Konsepteilla kehitettiin kauneus

Mielestäni varsinainen tuotteen muotoilu tapahtuu vasta konseptivaiheessa. Valittujen luonnosten ja käyttäjähaastatteluista saatujen toiveiden pohjalta pyrin kehittämään mahdollisimman toimivaa, valmistettavaa ja kaunista tuotetta. Konseptointivaiheessa tuote ei ole enää ajatus, vaan siitä tehdään mitoitettu hahmo, jonka suunnittelussa on pyritty huomioimaan kaikki linjauksessa määritelly seikat. 

Työskentely konseptointivaiheessa eroaa luonnostyöskentelystä melkoisesti. Luonnostellessa ideointi on vapaata ja siinä etsitään uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia tuotteen muotoiluun. Konseptoidessa tuotteen muotoa on jo osittain rajattu luonnoksen idean mukaiseksi ja sitä kehitetään määrätietoisesti vastaamaan toiveita, unohtamatta kuitenkaan tuotteen esteettisyyttä. 

Asiakkaan kanssa tavatessa esittelin kuvassa näkyvät kolme konseptivaihtoehtoa. Kuvasta poiketen esittelytilanteessa jokaisesta konseptista on tarjolla kuvia päämitoilla eri suunnista. Kyseisistä konsepteista viimeisteltäväksi valittiin kuvan vasemmassa yläkulmassa oleva vaihtoehto. 

[Idea: Tee tarkistuslista tuotteeseen kohdistuvista toiveista, vaatimuksista ja rajoituksista. Tuotetta suunnitellessa siitä voi monessa vaiheessa olla suurta apua.]

Mittakuviin viimeistelty tuote

Sovimme tuotteesta tehtäväksi mittakuvat valmistusta varten (toinen vaihtoehto on tuotteen 3d-tiedosto). Ennen varsinaisten mittakuvien tekoa tuote kaipaa kuitenkin viimeistelyä: viisteet, pyöristykset ja viimeiset muutokset huolitellaan asiakkaan toiveiden mukaisesti. 

Tässä projektissa istutusastia sai viimeistelyvaiheessa jalat alleen. Mitoitin jalkojen välit siten, että astiaa pystyisi nostamaan trukin piikeillä. Hyväksytin suunnitelman vielä asiakkaalla ja tein lopulliset mittakuvat tuotteesta. Enää mittakuvien toimitus ja projekti oli muotoilun osalta valmis. 

Valmistukseen mennessä muutoksia

Täysin muuttumattomana tuote ei pysynyt valmistukseen mennessä. Viimeistelyvaiheessa tuotteeseen lisätyt jalat jäivät lopullisesta tuotteesta (ylin kuva artikkelin alussa) pois valmistuksellisista syistä. Tästä huolimatta koin tuotteen konkreettisesti ensimmäisen kerran nähdessäni, että kummasti se vain näyttää juuri siltä, mitä olin suunnitellutkin (lue: olin todella tyytyväinen suunnitelmaani ja sen tulokseen). 

Myyntiin vakioväreissä

Tänä keväänä Torino-nimen saanut istutusastia tulee Rudukselle myyntiin. Ruduksen hinnastossa tuotetta tarjotaan tuotteen muotoon sopivalla vakiovärillä, ruskealla betonipintana. Tilauksesta tuotetta saa myös valko-harmaana rouhepintana.