keskiviikko 30. tammikuuta 2008

Nettisivuilla uusi ilme


Näin vuoden alussa on hyvä tarkistaa vähän yrityksen ilmettä ja niinpä design by Kujankin ilmettä on hieman uudistettu selkeämmäksi ja yhtenäisemmäksi.

Sama ilme on ulotettu nyt myös planssiin eli tämänkin sivuston ulkonäkö on kokenut muutoksen. Ja yhtenäinen ilme jatkuu myös esim. käyntikorteissa, joiden takaosasta kuva vieressä.

torstai 10. tammikuuta 2008

Designin viisi sääntöä

Sir Michael Bichard on laatinut designin viisi sääntöä (vapaat suomennokset sulkeissa):

 1. Great design can change the world and move people
  (Hyvä design/muotoilu voi muuttaa maailmaa ja liikuttaa ihmisiä)

 2. If you think good design is expensive you should look at the real cost of bad design
  (Jos ajattelet hyvän muotoilun olevan kallista, mieti mikä on huonon muotoilun oikea hinta)

 3. Design, creativity and innovation are essential if we are to meet the global challenges of sustainable development
  (Muotoilu, luovuus ja innovointi ovat välttämättömiä jos aiomme kohdata kestävän kehityksen yleismaailmalliset haasteet)

 4. Design is not just about products and communications, it's also increasingly in the services we receive or buy
  (Muotoilu ei ole vain tuotteita ja viestintää vaan sitä on enenevässä määrin myös palveluissa, joita saamme tai ostamme)

 5. To consume design is a creative act - and everyone can be creative!
  (Muotoilun käyttäminen on luova teko - ja jokainen voi olla luova!)
Ajatukset antavat paljon vastuuta muotoilulle, mutta olen kuitenkin pitkälti samoilla linjoilla. Muotoilu ei ole vain ulkonäköasioita vaan sen avulla voidaan myös ratkaista erilaisia ongelmia.

Oletteko, hyvät lukijat, samoilla linjoilla vai ovatko väitteet mielestänne täysin väärässä?

Lähde: Times Online via TreeHugger ja Core77